Skärgården inom Norrköpings kommun - naturvärden i trädskiktet

Inventeringen utfördes sommaren 1998 som ett samarbete mellan Länsstyrelsen i Östergötland, Skogsvårdsstyrelsen Östra Götaland och Norrköpings kommun. Metodiken har därför anpassats för att fånga upp en mängd olika naturvärden på öarna. Inventeringsområdet omfattar alla skogklädda öar inom Norrköpings kommun och i några fall har även ytterskärgårdens trädlösa öar besökts. Sammanlagt har ca 350 objekt beskrivits varav 2/3 är skogliga objekt (nyckelbiotoper/objekt med naturvärde) och 1/3 är övriga naturtyper (t ex odlingslandskap, enstaka lövträd och öppna skär).

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1998
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_1998__3&context=27

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss