Bodens fästning och garnison Riksintresse kulturmiljö, Boden kommun

Motivering till riksintresse: Bodens fästning och garnison bildar ett komplext militärt landskap som speglar 1900-talets försvarshistoria och geopolitiska idévärld. Miljön representerar Försvarsmaktens tekniska och sociala utveckling genom åren, från värnpliktens införande över de båda världskrigens beredskapstider och kalla krigets långa epok till det sena 1900-talets islossningspolitik. (Militär miljö).

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2022
Publikationstyp:
Broschyr/folder

Nyckelord:

  • Kulturmiljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=318&context=31