Naturreservat Storforsen

En folder om naturreservatet Storforsen i Älvsbyns kommun, med kort information om naturvärden, föreskrifter och en enkel karta. Foldern finns på svenska, engelska, tyska, arabiska, dari, ryska, somaliska och tigrinja. Du kan ladda ner och titta på foldern som pdf eller skriva ut den.

Publikationens omslagsbild