Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Program för regional miljöövervakning Norrbottens län 2021-2026

Den regionala miljöövervakningen som Länsstyrelsen i Norrbotten ansvarar över ska ge en översiktlig bild av miljötillståndet i länet. Miljöövervakningen ska även komplettera den nationella miljöövervakningen som Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för. För att den statligt finansierade regionala miljöövervakningen ska kunna bli effektiv, samordnad och långsiktig tas det vart sjätte år fram ett program som visar på vilka insatser som planeras de kommande sex åren. Det här regionala miljöövervakningsprogrammet gäller för perioden 2021-2026.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2020
Publikationstyp:
Strategi

Nyckelord:

  • Miljö
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=BD_2020_7&context=31