Högt vattenstånd i Norrbottens länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Hur går det för fåglarna i Norrbotten?

Denna rapport redovisar resultat från de regionala miljöövervakningsprogrammen "Häckande fåglar" och "Fåglar i odlingslandskapet" som är en del av det nationella programmet "Svensk fågeltaxering". Rapporten presenterar utvecklingen i Norrbottens fågelliv under perioden 1998-2019 respektive 2007-2019 för fåglar i odlingslandskapet. Rapporten redovisar bland annat indikatorer för länets miljö med hjälp av fågeldata. Dessa används för att utvärdera 7 av miljömålen. I rapporten redovisas även utvecklingen för 124 fågelarter som häckar i Norrbottens län.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2020
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Djur
  • Miljö
  • Miljömål
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=BD_2020_4&context=31