Hemma - Ett metodstöd för vräkningsförebyggande arbete

Länsstyrelserna i Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland har i samarbete med Kronofogden tidigare tagit fram ett konkret stöd som visar hur vi kan arbeta vräkningsförebyggande. Metodstödet har under 2020 reviderats för att tydligare omfatta barnperspektivet. Det finns en stor vinst med en ökad samverkan mellan kommuner och bostadsföretag. Det är väldigt viktig att hyresvärdarna bygger upp rutiner för att snabbt kunna uppmärksamma hyresskulder innan de blivit för stora, och att hyresvärdarna har ett gott och strukturerat samarbete med socialförvaltningarna.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2020
Publikationstyp:
Broschyr/folder

Nyckelord:

  • Boende

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=BD_2020__13&context=31