Tekniska fiskvägar i Norr- och Västerbottens län

Länsstyrelsernas fiskeutredningsgrupp hos Länsstyrelsen i Norrbottens län, har inventerat och funktionsbedömt samtliga tekniska fiskvägar i Norr- och Västerbotten, som funnits inlagda i den nationella databasen Åtgärder i Vatten (ÅiV). Fiskvägarna beskrivs i den här rapporten utifrån: konstruktion bedömd attraktionskraft för uppströms respektive nedströms vandrande fisk fiskvägarnas passerbarhet för öring och lax respektive för övriga mer svagsimmande arter på de platser där svagsimmande arter har bedömts kunna passera före anläggning av damm. Rapporten har tagits fram på uppdrag av Havs- och Vattenmyndigheten (HaV).

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2018
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Fiske
  • Miljö
  • Miljömål

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=BD_2018__4&context=31

Dela sidan:

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss