Tekniska fiskvägar i Norr- och Västerbottens län

Länsstyrelsernas fiskeutredningsgrupp hos Länsstyrelsen i Norrbottens län, har inventerat och funktionsbedömt samtliga tekniska fiskvägar i Norr- och Västerbotten, som funnits inlagda i den nationella databasen Åtgärder i Vatten (ÅiV). Fiskvägarna beskrivs i den här rapporten utifrån: konstruktion bedömd attraktionskraft för uppströms respektive nedströms vandrande fisk fiskvägarnas passerbarhet för öring och lax respektive för övriga mer svagsimmande arter på de platser där svagsimmande arter har bedömts kunna passera före anläggning av damm. Rapporten har tagits fram på uppdrag av Havs- och Vattenmyndigheten (HaV).

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2018
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Fiske
  • Miljö
  • Miljömål

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=BD_2018__4&context=31