Aktuella varningsmeddelanden i Norrbottens länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ny kunskap för renägare och forskare

Renar som utfodras.

Foto: Kate Kärrberg/Johnér Bildbyrå

Länsstyrelsen ska främja rennäringens utveckling, bland annat genom att stödja utvecklingsprojekt och bevaka rennäringens intressen i samhälls- och miljöplaneringen. Som ett led i arbetet med att anpassa Norrbotten till de förväntade effekterna av klimatförändringar arbetar Länsstyrelsen även med att stödja rennäringen att klara dessa effekter.

Renskötseln är en samisk näring som i Sverige är förbehållen samerna. Den är också ett av de främsta uttrycken för samiskt levnadssätt och samisk kultur i Sverige.

Under 2023 har Länsstyrelsen i Norrbotten samarbetat med Sveriges veterinärmedicinska anstalt (SVA), Svenska Samernas Riksförbund, Sametinget och Länsstyrelsen i Västerbotten kring frågor om stödutfodring av ren med fokus på foderhantering, foderhygien och sjukdomar kopplade till foder. Länsstyrelsen har bidragit med sakkunskap rörande framtida klimatförändringar i renskötselområdet.

Arbetet har sammanfattats i broschyren ”Fodersäkerhet hos ren” som tar upp grundläggande fodersäkerhet med fokus på foderkedjan och förebyggande åtgärder som man kan arbeta med för att undvika faror i foder.

Läs mer om projektet via SVA:

Klimatanpassning av rennäringen – samverkan och kunskapsutbyte med fokus på fodersäkerhet Länk till annan webbplats.

Frågor som rör materialet besvaras av SVA. Länsstyrelsen i Norrbottens län svarar på frågor kring vårt arbete med klimatanpassning.

Broschyren är utgiven på svenska, lulesamiska och nordsamiska.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss