Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelserna i Västerbotten och Norrbotten i samarbete för en effektivare tillståndsprövning

Regeringen gav vid årsskiftet Länsstyrelsen Västerbotten i uppdrag att bistå andra länsstyrelser i ärenden med stor betydelse för klimatomställningen. Först ut blir ett samarbete med Norrbotten där Västerbotten går in med ett aktivt stöd i ett par ärenden.

En överenskommelse har träffats mellan Länsstyrelserna i Västerbotten och Norrbotten om samarbete kring tre större ärenden, bland annat omprövning av Malmberget (LKAB och Hybrit).

Länsstyrelsen Västerbotten kommer att bistå Länsstyrelsen i Norrbotten med projektledning. Länsstyrelsen Norrbotten blir formellt ansvariga för ärendena.

Länsledningarna (landshövding och länsråd) vid de båda länsstyrelserna blir strategisk styrgrupp och arbetet ska utföras med utgångspunkt i den modell för ef­­f­ek­tivare samråd och tillståndsprövningar som Länsstyrelsen Västerbotten tagit fram tillsammans med Länsstyrelserna i Norrbotten och Västra Götaland. Ett viktigt gemensamt verktyg blir ett digitalt stöd som visar de olika aktörernas process och ansvarsområden. Både verksamhetsutövare och länsstyrelserna kan följa processen för att göra samrådsprocessen mer förutsägbar, transparent och tydlig för företagen.

Samarbetet med Länsstyrelsen Västerbotten ger oss ytterligare möjligheter att effektivisera tillståndsprocesserna och inte minst avlasta våra medarbetare som befinner sig i en ansträngd situation med flera stora och kommande processer i Norrbotten. Samarbetet är positivt för den gröna omställningen och utvecklingen i norra Sverige. Tillsammans bidrar vi till att omställningen sker på ett långsiktigt hållbart sätt för kommande generationer, säger Lotta Finstorp, landshövding i Norrbotten.

Vi har all den kunskap och de verktyg som krävs för att effektivisera tillståndsprocesserna och öka tempot i omställningsarbetet. Tillsammans med Länsstyrelsen Norrbotten arbetar vi nu målinriktat med att i norra Sverige visa vägen inom områdena konkurrenskraft och klimat. Om vi lyckas fullt ut kan vår del av Sverige bli en föregångare inom EU, säger Helene Hellmark Knutsson, landshövding i Västerbotten.

För mer information kontakta:
Jörgen Boman
Kommunikationschef Länsstyrelsen Västerbotten
010-225 43 37
jorgen.boman@lansstyrelsen.se

Fredrik Hedlund
Kommunikationschef Länsstyrelsen Norrbotten
010-225 54 23
fredrik.hedlund@lansstyrelsen.se

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss