Ett mer samlat grepp om risk- och sårbarhetsanalyser och klimat- och sårbarhetsanalyser

I metodstödet föreslås hur arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser och klimat- och sårbarhetsanalyser kan genomföras mer samordnat. Det finns tydliga kopplingar mellan de båda analyserna och flera samordningsvinster med en gemensam process. I rapporten beskrivs hur varje steg i processen kan genomföras samt rekommendationer och diskussionsfrågor som stöd till arbetet. Projektet har finansierats av myndighetsnätverket för klimatanpassning (MNKA) och genomförts av Länsstyrelsen Kronoberg, Länsstyrelsen Gävleborg, SMHI och MSB under 2023.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2024
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Krisberedskap

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=101&context=54

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss