• Det råder eldningsförbud i Kronobergs län från och med klockan 12 den 23 maj 2024. Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County. Im Moment gibt es in der ganzen Provinz Kronoberg ein Feuerverbot.

Aktuella varningsmeddelanden i Kronobergs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Ett jämställt Kronoberg – Länsövergripande strategi för integrering av jämställdhet 2024–2027

Det nationella målet för jämställdhet är att kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Strategin Ett jämställt Kronoberg ett verktyg för hur vi tillsammans ska uppnå ett jämställt och hållbart Kronoberg, fritt från diskriminering och våld. Tre regionala fokusområden för jämställdhet har tagits fram: - Arbete, utveckling och företagande på lika villkor, - Jämställd och jämlik civil beredskap, - Könsrelaterat våld och rätt till kroppslig integritet. Fokusområdena speglar utmaningarna för jämställdhet i länet, men även samhällsutmaningar där det är extra viktigt att tänka på vilka förutsättningar som krävs för att människor, oavsett av kön, ska kunna leva ett gott liv.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2024
Publikationstyp:
Strategi

Ämnen:

  • Jämställdhet
  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=105&context=54

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss