Bostadsmarknadsanalys 2023 – Kronobergs län

Bostadsmarknadsanalys 2023 - Kronobergs län ger en nulägesbild av länets bostadsmarknad och bostadsförsörjning. Analysen tar sin utgångspunkt i svaren från länets åtta kommuner på Boverkets årliga bostadsmarknadsenkät, med kommunernas bedömningar om läget på bostadsmarknaden. Aktuell statistik från Statistiska Centralbyrån och den förändrade omvärldssituationen under våren 2023 bidrar till en aktuell beskrivning och analys av bostadsmarknadsläget i länet. I år finns även kommunernas svar på bostadsmarknadsenkäten 2023 sammanställda i en separat Bilaga, som kan läsas fristående från bostadsmarknadsanalysen.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2023
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Boende
  • Samhälle
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=71&context=54

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss