Våld i nära relationer - en regional handbok

För att öka kunskapen kring våld i nära relationer har en regional handbok tagits fram. Den ska vara ett stöd så att fler våldsutsatta, våldsutövare och barn som lever med våld i sin vardag, ska kunna identifieras och erbjudas hjälp. Handboken ska ge god kännedom om olika parters roller och ansvar, men även ge vägledning i det fortsatta arbetet med lokala handlingsplaner och rutiner inom den egna verksamheten. Handboken vänder sig till dem som jobbar inom hälso- och sjukvården, kommunen, rättsväsendet eller den ideella sektorn och som i sin verksamhet kan komma att möta människor som på olika sätt har erfarenhet av våld i nära relationer. Det kan handla om våld i parrelationer, våld i familjen eller barn som har upplevt våld i sin familj.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2022
Publikationstyp:
Broschyr/folder

Nyckelord:

  • Jämställdhet
  • Samhälle
  • Mänskliga rättigheter

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=20&context=54