Slutrapport arbete med granbarkborre i skyddad natur 2021

I regleringsbrevet för 2021 får berörda länsstyrelser i uppdrag att redovisa vilka åtgärder de har vidtagit för att bekämpa granbarkborrar i naturreservat och andra skyddade områden. Många aktörer behöver samarbeta för att hantera de pågående angreppen. Länsstyrelserna sköter skogar inom till exempel naturreservat. Dessa påverkas av barkborrar i omgivande landskap och kan bidra till spridning. Skötseln bör därför anpassas för att minska risken för spridning och för att skydda och utveckla naturvärden och friluftsliv. I denna avrapportering sammanfattas länsstyrelsernas arbete under 2021.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2021
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Vårt uppdrag

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=5&context=54

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss