Risk för skogsbrand i Kronobergs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Slutlig uppföljning av de regionala miljömålen 2013 till 2020 i Kronobergs län

Miljökvalitetsmålen och generationsmålet är grunden för Sveriges miljöpolitik. Men de är övergripande och behöver ibland konkretiseras och bli mer närliggande och greppbara. Med mål följer uppföljning som visar om vi är på rätt väg och när vi är framme. Framförallt ges en signal ifall arbetet inte går framåt tillräckligt snabbt. De regionala målen i Kronobergs län mellan 2013 och 2020 var våra redskap som pekade ut riktningen för länets miljöarbete genom att de var konkreta och uppföljningsbara. I den här rapporten redovisar vi senast tillgängliga data om hur det gick att nå de regionala målen till 2020.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2021
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Så mår miljön
  • Vårt uppdrag

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=9&context=54

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss