Handlingsplan för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor i Kronobergs län 2021-2026

Handlingsplanen pekar ut målsättningar för länets strategiska och operativa arbete mot mäns våld mot kvinnor. Den syftar till att främja samverkan bland länets berörda aktörer samt definiera gemensamma målsättningar för att förbättra insatser till enskilda barn och vuxna. Målsättningen är att aktörer i länet uppmuntras att koppla relevanta mål från denna handlingsplan till egna handlingsplaner och sedan konkretisera dessa i mål och aktiviteter för sina respektive verksamheter. Länsstyrelsen kan erbjuda processtöd i framtagandet av lokala handlingsplaner om det finns behov i den enskilda verksamheten.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2021
Publikationstyp:
Annan

Ämnen:

  • Jämställdhet
  • Samhälle
  • Mänskliga rättigheter

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=G_2021__6&context=54

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss