Aktuella vädervarningar i Kronobergs länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Strategisk överenskommelse för Kronobergs län 2019–2025. Mottagande och etablering i arbets- och samhällsliv

Länets nya invånare och den mångfald de kan bidra till är en nödvändighet för regionens utveckling och kompetensförsörjning. Överenskommelsen behövs för ett effektivare mottagande av asylsökande och nyanlända i länet, där individernas resurser tas tillvara samtidigt som både individens och samhällets behov tillgodoses bättre. För det krävs samverkan mot gemensamma mål. På uppdrag av Arbetsmarknadssamverkan Kronoberg har länets kommuner, berörda regionala myndigheter tillsammans med civilsamhället under drygt ett års tid arbetat med att identifiera utmaningar och behov. Dessa har sedan omvandlats till 9 delmål och 15 samverkansområden inom arbetsmarknad/ kompetens, boende, hälsa och delaktighet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2020
Publikationstyp:
Annan

Ämnen:

  • Integration

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=G_2020__7&context=54

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss