Ingelstad, Torsås och Torsjö – kulturmiljö av riksintresse

Strax söder om Växjö, i området kring Torsjön, finns orten Ingelstad och bymiljöerna Torsås och Torsjö belägna. Denna trakt har varit kontinuerligt bebodd ända sedan stenåldern och utgjort ett centrum för maktutövning i folklandet Värend. Områdets långvariga historia har lämnat tydliga spår i landskapet från flera tidsperioder, vilket gör att platsen idag är närmast unik ur nationellt perspektiv. Under bronsåldern uppfördes flera av de stora gravrösen som bland annat finns i Torsås, där det mest framstående exemplet är Gossagårdsröset. Järnåldern representeras på flera sätt i bygden och Ingelstad blev ett slags maktcentrum. Järnåldersgravfältet vid Inglinge hög är inte bara ett av spåren från denna tid utan även det mest karaktärsskapande inslaget inom riksintresset.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2020
Publikationstyp:
Annan

Ämnen:

  • Kulturmiljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=G_2020__16&context=54

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss