Benestad, Blädinge, Oby, Näs – kulturmiljö av riksintresse

Strax söder om Alvesta, väster om sjön Salen, ligger byarna Benestad, Blädinge, Oby och Näs. Den förstnämnda byn ligger i Aringsås socken medan de tre övriga tillhör Blädinge socken. Området präglas av en mängd kulturmiljöer, vilka sammantaget speglar mänsklig aktivitet under mycket lång tid. Att området varit del av en centralbygd visar sig bland annat i de tydliga sambanden mellan odlingslandskapet, äldre vägsträckningar och de ofta välexponerade gravarna från olika tider. Många av dessa fornlämningar är även knutna till en högst levande sägentradition, bland annat till berättelsen om den legendariska Värendskvinnan Blända. Bebyggelsen och odlingslandskapet är präglat av 1800-talets skiftesreformer, och av säteribildning.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2020
Publikationstyp:
Annan

Ämnen:

  • Kulturmiljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=G_2020__4&context=54

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss