Inventering av sandödla i Kronobergs län 2018

En omfattande inventering av sandödlor i Kronobergs län genomfördes 2006 utan att några fynd kunde göras. Sedan den inventeringen har sandödlor observerats på två platser inom länets gränser och den ena lokalen utanför Hovmantorp har idag en bekräftad population. För att undersöka om sandödlan förekommer på fler platser inom länet har en kompletterande inventering genomförts under sommaren 2018. Sammanlagt 60 lokaler i form av skjutbanor, aktiva täkter och motorbanor har inventerats på förekomst av sandödla genom fältbesök. Trots att flera lokaler har habitat som bedömts lämpliga har inga observationer av sandödla gjorts. Undersökningen betonar vikten av att skydd för den kända populationen vid Hovmantorp upprättas.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2018
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=G_2018__1&context=54

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss