Ensamkommande barn som försvinner. Riskfaktorer, rutiner och checklistor för Kronobergs län

Länsstyrelsen i Kronobergs län tog under hösten 2017 initiativ till en regional arbetsgrupp i syfte att föra en dialog kring utmaningar, behov och åtgärder i länet när det handlar om mottagandet av ensamkommande barn. Detta skedde utifrån regeringsuppdraget som handlade om att ta fram regionala samverkansrutiner för ensamkommande barn som försvinner. Men det fanns även önskemål i länet om att arbeta mer strategiskt med denna målgrupps utmaningar och behov. Arbetsgruppen har bestått av Länsstyrelsen, Migrationsverket, Polisen, Regionala godemansföreningen, Region Kronoberg, Rädda barnen och Växjö kommun. Samarbetet resulterade i samverkansstödet ”Ensamkommande barn som försvinner­. Riskfaktorer, rutiner och checklistor för Kronobergs län”.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2018
Publikationstyp:
Annan

Ämnen:

  • Integration
  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=G_2018__2&context=54

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss