Nätverk av natur i landskapet

I denna rapport presenteras en konnektivitetsanalys av gräsmarker i Kronobergs län, som ett delmoment i Länsstyrelsens arbete med gröna infrastrukturplaner. Med den ekologiska konnektiviteten i ett landskap menas till vilken grad habitatsytor av en viss typ (här gräsmarker) i ett landskap (här Kronobergs län) är sammankopplade med varandra, med utgångspunkt från en organism eller organismgrupp med en viss spridningsförmåga.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2017
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=G_2017_07&context=54

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss