Kyrkliga kulturmiljöer vägledning

Våra kyrkliga miljöer är ett gemensamt kulturarv som är skyddat i lag. Att förvalta en kyrklig miljö innebär att bevara och förnya varsamt. Förändringar på kyrkobyggnad, kyrkliga inventarier och kyrkogård kräver tillstånd från Länsstyrelsen. Denna vägledning redogör för den process en förändring i ett kyrkligt kulturminne innebär.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2017
Publikationstyp:
Annan

Nyckelord:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=G_2017__10&context=54