Lyåsa-Strömhult beskrivning av kulturmiljö av riksintresse

Lyåsa-Strömhult är ett av Alvesta kommuns åtta kulturmiljöer av riksintresse, av vilka de flesta kan anses belägna i Värends västra centralbygder. Det aktuella området ligger emellertid i vad som utgjort en randbygd på gränsen till de gamla folklanden Finnveden och Njudung i kommunens nordvästra hörn.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2016
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=G_2016__38&context=54