Aktuella varningsmeddelanden i Kronobergs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Hur går det för fåglarna Trender för arter och miljöindikatorer baserade på standardrutter 2002-2014 i Hallands, Jönköpings, Kalmar och Kronobergs län

Fåglar speglar den miljö de finns i. Om det går bra eller dåligt för fåglarna beror oftast på förändringar i den livsmiljö som just arten eller gruppen av fåglar hör hemma i. Att då följa fåglars förekomst som antal och artsammansättning blir extra angeläget eftersom sådana förändringar kan berätta att något händer i markerna runt om oss. Länsstyrelserna har sedan många år tillbaka bedrivit regional miljöövervakning med avseende på häckande fåglar. Arbetet sker i samverkan mellan Naturvårdsverket, Lunds universitet (svensk fågeltaxering), Länsstyrelserna och ideella krafter som ornitologiska föreningar.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2016
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Miljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=G_2016__3&context=54

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss