• Det råder eldningsförbud i Kronobergs län från och med klockan 12 den 23 maj 2024. Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County. Im Moment gibt es in der ganzen Provinz Kronoberg ein Feuerverbot.

Aktuella varningsmeddelanden i Kronobergs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Hult-Sandsjö-Ormesberga - Fördjupad beskrivning av kulturmiljö av riksintresse

Riksintresset Hult-Sandsjö-Ormesberga är ett av Växjö kommuns åtta riksintressen för kulturmiljövård. Odlingslandskapet och bebyggelsemiljöerna är bärande karaktärsdrag i flera av Växjö kommuns riksintressen och i flera framträder fornlämningsbilden som ett viktigt kompletterande värde som ger landskapet och bebyggelsen ett betydande och ett lätt avläsbart tidsdjup. Hult-Sandsjö-Ormesberga är en av få miljöer där fornlämningsbilden utgör huvudmotivet för utpekandet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2016
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=G_2016__23&context=54

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss