Erfarenhetsåterföring dioxinförorenade sågverksområden

Sverige är en skogsnation med en industrihistoria som sträcker sig långt tillbaka i tiden. Vi har omkring 4000 områden där det finns eller har funnits sågverk. Cirka 750 av dem tillhör branschen ”sågverk med doppning”. Där vet man, eller misstänker, att sågat virke har behandlats genom doppning som skydd mot blånadsskador. Till doppningen användes klorfenol, som innehöll dioxinförorening. Nu kvarstår en problematik med ett stort antal områden med framför allt markförorening. Många av områdena i branschen ”sågverk med doppning” har i inventeringsarbetet riskklassats som riskklass 2, ”stor risk”.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2016
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Miljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=G_2016__29&context=54

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss