• Det råder eldningsförbud i Kronobergs län från och med klockan 12 den 23 maj 2024. Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County. Im Moment gibt es in der ganzen Provinz Kronoberg ein Feuerverbot.

Risk för skogsbrand i Kronobergs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Epifytiska lavar och mossor i bokskog

Denna rapport är en gemensam utvärdering av övervakning av lavar och mossor i bokskog i Blekinge, Halland, Kronoberg och Skåne län. Syftet med övervakningen är att följa miljötillståndet i bokskog, med hjälp av lavar och mossor, i södra Sverige. I de ingående länen finns större delen av Sveriges bokskogar. Genom att framöver återupprepa denna övervakning kommer vi att kunna följa förändring­ar i trender för de arter som inventeras. På så sätt kan vi få en uppfattning av miljötillståndet i boksko­gar i södra Sverige. Rapporten sammanfattar resultatet av den övervakning som skett i länen under perioden 2011-2014. Övervakningen har gjorts inom den regionala miljöövervalmingen i respektive län.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2016
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=G_2016_05&context=54

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss