Vattenanknutna kulturmiljöer vid Engaholms gods

Rapporten har tagits fram för öka kunskapen kring kulturmiljöer nära vattendrag. Engaholm har utgjort en av de största godsen i Kronobergs län och går att koppla till flera vattenanknutna kulturmiljöer. För att bevara, använda och utveckla dessa miljöer krävs ökad kunskap och dokumentation av vattnets kulturhistoriska betydelse.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2015
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Kulturmiljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=G_2015_03&context=54