Kulturmiljöer vid Prästebodaån Lillån

Lillån (HARO 88) har genom åren benämnts olika; Ivlaån, Prästebodaån, Lillån och Ryån. Människan har länge bott och verkat i landskapet omkring Lillån. Om detta vittnar flera förhistoriska boplatsområden, gravfält och senare lämningar efter by- och gårdstomter. Människan har på traditionsenligt vis bedrivit småskaligt jordbruk med odling och djurhållning för egen avsalu. Handeln med skogsnäringens råvaror har även varit en bärande faktor för avkastning i det historiska samhället. I sjöarna har malm brutits och använts tillsammans med träkol vid framställning av järn. Om detta vittnar flera blästbrukslämningar och slaggvarpshögar. Även pappersbruk, sågar och stampverk har varit viktiga produktionsenheter, vilka har förädlat skogsbrukets produkter.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2015
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Kulturmiljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=G_2015_02&context=54

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss