• Det råder eldningsförbud i Kronobergs län från och med klockan 12 den 23 maj 2024. Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County. Im Moment gibt es in der ganzen Provinz Kronoberg ein Feuerverbot.

Risk för skogsbrand i Kronobergs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Jät - Fördjupad beskrivning av en kulturmiljö av riksintresse

Riksintresset Jät är ett av Växjö kommuns åtta riksintressen för kulturmiljövård. Miljön ligger i det gamla Värends centralbygder, och omfattar ett stort och kontrastrikt landskap som innefattar både Jätsbergs godslandskap och odlingslandskapet kring sockencentrat och bymiljön Östra Jät. Tillsammans bildar godslandskapet och bymiljön en pedagogisk miljö där den parallella utvecklingen av en bondby och ett godslandskap från medeltid till 1800-talets stora landskapsförändringar är väl läsbar. Småland har utmärkts av en hög andel frälsejord, högre än riket i genomsnitt under tidigmodern tid. Åtta av Kronobergs 180 inventerade herrgårdsmiljöer ingår i fem av länets riksintressen, antingen som en del eller som ett eget riksintresse.

Om publikationen

Publiceringsår:
2015
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Kulturmiljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=G_2015__9&context=54

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss