Härlöv - Fördjupad beskrivning av en kulturmiljö av riksintresse

Länsstyrelsen i Kronobergs län arbetar, sedan 2008, med att förbättra informationen kring länets kulturmiljöer av riksintresse. Tretton riksintressen har hittills fördjupats, och två utredningsområden har föreslagit. Länsstyrelsen har tagit fram en fördjupning av Härlöv som ett led i det arbetet. Härlöv är ett av Alvesta kommuns åtta riksintressen för kulturmiljövård. Riksintresset utgörs av en kyrkby med förhistorisk kontinuitet där ett tjugotal gårdsmiljöer från 1800-talet ligger samlade längs en landsväg som löper genom landskapet på en drumlin. Den samlade bymiljön med radbyn som ideal berättar om det ålderdomliga kollektiva brukningsformerna och den bystruktur som var vanligt förekommande i Sverige och i Kronoberg fram till laga skiftets införande.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2015
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Kulturmiljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=G_2015__11&context=54

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss