• Det råder eldningsförbud i Kronobergs län från och med klockan 12 den 23 maj 2024. Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County. Im Moment gibt es in der ganzen Provinz Kronoberg ein Feuerverbot.

Aktuella varningsmeddelanden i Kronobergs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Växjö stad - kulturmiljö av riksintresse

Växjö är en stad i ständig förändring. Under historiens gång har åtskilliga bränder utplånat delar av stadskärnan och gett förutsättningar för nytänkande och omändring i stadsplanen. Senast det hände var åren 1838 och 1843. Drygt hundra år senare, vid 1900-talets mitt, fick stora delar av det äldre husbeståndet ge vika för den moderna affärsbebyggelsen i centrum. Hela kvarter revs och de nya hus som uppfördes stod i stark kontrast till de kvarvarande låga husen. Idag, på 2010-talet, växer staden mer än någonsin, vilket medför förtätning av stadskvarteren.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2014
Publikationstyp:
Annan

Ämnen:

  • Kulturmiljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=114&context=54

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss