Huseby-Skatelöv – Fördjupad beskrivning av en kulturmiljö av riksintresse

Huseby-Skatelöv ligger i Alvesta kommun, i Kronobergs central-bygder, intill sjön Åsnens västra strand. Riksintresset domineras av Huseby bruk som genom sin välbevarade industri- och herrgårdsmiljö utvecklats till en av länets främsta sevärdheter. Bruksmiljön utgör ett statligt byggnadsminne och förvaltas av statens fastighetsverk. Intill Huseby löper Riksväg 23 mellan Växjö och Malmö vilket bidrar till de stora besöksskarorna. Mer i skymundan, både geografiskt och med avseende på uppmärksamhet, ligger de andra delarna av riksintresset. Dessa kännetecknas av centralbygdens uttryck som Skatelövs sockencentrum, med sin nyklassicistiska kyrka, herrgårdsmiljöer i Torp och Sjöby, samt väl-exponerade och vårdade fornlämningar längs en äldre vägsträckning.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2014
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Kulturmiljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=G_2014_17&context=54