• Det råder eldningsförbud i Kronobergs län från och med klockan 12 den 23 maj 2024. Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County. Im Moment gibt es in der ganzen Provinz Kronoberg ein Feuerverbot.

Risk för skogsbrand i Kronobergs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Granhult – Fördjupad beskrivning av en kulturmiljö av riksintresse

Granhult ligger i den nordöstra delen av Kronoberg län längs med länsväg 31, ca 6 km norr om Lenhovda. Området hyser Sveriges äldsta bevarade träkyrka från medeltiden tillsammans med kulturhistoriskt värdefulla byggnader från 1700-talet på den intilliggande Kaplansgården. Inom synhåll från kyrkan återfinns också lämningar efter det medeltida odlingslandskapet i form av fossila åkertegar. Till miljöns karaktärsdrag bör också landskapets öppna arealer framhållas som i stort sett sannolikt motsvarar det medeltida landskapets inägomark. Utredningen konstaterar att det inom kulturmiljön finns starka samband mellan olika aspekter från medeltiden. Här finns emellertid även starka kontraster som ytterligare belyser de medeltida och förindustriella förhållandena.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2014
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Kulturmiljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=G_2014_08&context=54

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss