• Det råder eldningsförbud i Kronobergs län från och med klockan 12 den 23 maj 2024. Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County. Im Moment gibt es in der ganzen Provinz Kronoberg ein Feuerverbot.

Aktuella varningsmeddelanden i Kronobergs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Åsnen - limnologiskt kunskapsunderlag för nationalparksbildande

Arbete pågår med att bilda nationalpark Åsnen. Den kommer till övervägande del att bestå av vattenområden. Detta arbete har gjorts för att vara ett kunskapsunderlag om dessa; dess bildande, hydrologi, kemisk-fysikaliska förhållanden i vattnet, livet i vattnet, näringsväven, dess utnyttjande för fiske och reglering. En målsättning är att förklara den livsavgörande betydelse detta, som döljer sig under vattenytan, har för det mer lättare observerade livet ovan vattenytan. Även hur de varelser som befinner sig ovan vattnet påverkar livet och livsbetingelserna under ytan.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2013
Publikationstyp:
Annan

Ämnen:

  • Miljö
  • Natur
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=G_2013_02&context=54

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss