Åsnen - limnologiskt kunskapsunderlag för nationalparksbildande

Arbete pågår med att bilda nationalpark Åsnen. Den kommer till övervägande del att bestå av vattenområden. Detta arbete har gjorts för att vara ett kunskapsunderlag om dessa; dess bildande, hydrologi, kemisk-fysikaliska förhållanden i vattnet, livet i vattnet, näringsväven, dess utnyttjande för fiske och reglering. En målsättning är att förklara den livsavgörande betydelse detta, som döljer sig under vattenytan, har för det mer lättare observerade livet ovan vattenytan. Även hur de varelser som befinner sig ovan vattnet påverkar livet och livsbetingelserna under ytan.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2013
Publikationstyp:
Annan

Nyckelord:

  • Miljö
  • Natur
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=G_2013_02&context=54