Aktuella vädervarningar i Kronobergs länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Römningenområdet - fördjupad beskrivning av en kulturmiljö av riksintresse - affisch

Riksintresset Römningenområdet ligger beläget i Göteryds socken, Älmhults kommun och utgörs av ett ovanligt stort antal hällkistor i anslutning till sjön Römningen. Landskapet kring Römningen är småkuperat och varierar mellan barr- och blandskog och öppna odlingsmarker. Hela Göteryds socken är rik på sjöar och vattendrag såsom Römningen, Hängasjön, Lagan och Helge å. Den täta koncentrationen av hällkistor, en av landets tätaste, antyder att området har haft en viktig blomstringsperiod under yngre stenålder – äldre bronsålder (ca 2400 f.Kr. -1100 f.Kr). Ett flertal strandnära boplatser, varav vissa antas vara samtida med hällkistorna, förstärker det intrycket.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2012
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Kulturmiljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=G_2012_13&context=54