Övervakning av grundvatten i Kronobergs län 2004-2010 Samordnad kommunal råvattenkontroll

För att kunna följa långsiktiga förändringar i grundvattnets kvalitet finns ett övervakningsprogram för grundvatten i Kronobergs län. Programmet startade hösten 2004 och bygger på en standardisering och samordning av den kommunala råvattenkontrollen. I rapporten ges en bild av grundvattnets status i Kronobergs län under perioden 2004 till 2010. Tillståndet för grundvattnet i hela regionen beskrivs, samt visas skillnader mellan olika täkter i länet. Observera att rapporten inte ger en bild av dricksvattenkvaliteten i länet, utan bara råvattenkvaliteten.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2012
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Miljö
  • Så mår miljön
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=G_2012_21&context=54