• Det råder eldningsförbud i Kronobergs län från och med klockan 12 den 23 maj 2024. Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County. Im Moment gibt es in der ganzen Provinz Kronoberg ein Feuerverbot.

Aktuella varningsmeddelanden i Kronobergs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Ängsfruktodlingsområdet i Södra Åsnen - riksintresse för kulturmiljövården. Utredning.

Ängsfruktodlingarna är, till skillnad från godsmiljöernas symmetriska fruktodlingar, ett unikt uttryck för allmogens mångsidiga jordbruk. Trots att stora delar av ängs- och åkerfruktodlingarna inte längre brukas utgör Vemboö, med angränsande områden, de enda bevarade ängsfruktodlingarna i Sverige samt det enda kvarvarande fruktodlingsdistriktet i Kronobergs län. Ängsfruktodlingarna söder om Åsnen är det nordligaste exemplet på en folklig odlingsform som har varit vanlig i hela Europa och som har ett erkänt kulturhistoriskt värde i länder som Tyskland, Frankrike och Österrike.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2012
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Kulturmiljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=G_2012_09&context=54

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss