Lessebo - Fördjupad analys av ett riksintresse för kulturmiljön

Riksintresset för kulturmiljön i Lessebo har på senare år blivit en konfliktfråga. Ofta upplevs de geografiska avgränsningarna som omotiverade och det har då efterlysts tydligare beskrivningar på vad som är skyddsvärt. Med stöd av äldre kartmaterial, fotografier samt litteratur har äldre tiders strukturer upptäckts, synliggjorts och presenterats. Lessebos historia, framväxt och utveckling hänger till största delen samman med bruket som anlades år 1658. Ska kulturmiljön av riksintresse tas tillvara, behöver medvetenheten för dess värden ökas hos både invånare som hos beslutsfattare.

Om publikationen

Publiceringsår:
2011
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Kulturmiljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=G_2011_09&context=54

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss