Årsredovisning 2011

2008 påbörjade Länsstyrelsen i Kronobergs län ett strategiskt och långsiktigt arbete för att bli en mer modern och attraktiv arbetsplats, partner och uppdragstagare. Fokus är de vi är till för - dagens medborgare och kommande generationer. Under året har även uppdraget att ”Förenkla för företagen” inkluderats i utvecklingsarbetet. Nya arbetssätt och mötesformat har införts och det öppna kontoret har utvecklats och kompletterats med bland annat ett innovationsrum.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2011
Publikationstyp:
Annan

Nyckelord:

  • Organisation
  • Vårt uppdrag

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=G_2011__2&context=54