Nätprovfisken i kalkade sjöar 2009

De nitton sjöarna Boskvarnasjön, Lillasjö, Ljussjön, Skeppshultasjön, Skärsjön, Transjön, Åbodasjön, Åmen, Älgasjön, Ältasjön, Skärlen, Storasjö, Vrången, Hinnasjön, Hojagöl, Klintsjön, Stora Skärsjön, Farstusjön och Rammsjön i Kronobergs län nätprovfiskades sommaren 2009 inom ramen för länsstyrelsens program för kalkeffektuppföljning och regional miljöövervakning. Målet med provfiskena var att undersöka sjöarnas artsammansättning, åldersstruktur samt eventuell yttre påverkan på sjöarna och fiskbestånden.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2010
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Fiske
  • Miljö
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=G_2010_06&context=54

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss