Linnés jätteträd - Rapport om Årets art 2007

”Årets art” är ett projekt som drivits av Länsstyrelsen sedan 2005, i syfte att öka allmänhetens intresse för, samt den lokala kännedomen om arter som på ett eller annat sätt börjat bli ovanligare. Arter som hittills lagts under lupp är bland annat backsippa, gröngöling, sik och de olika arterna av fjärilen bastardsvärmare. 2007 var det jätteträdens tur – i form av en tävling annonserades ett upprop att hitta det grövsta trädet bland våra 20 inhemska trädslag. Detta skulle kunna ge information om träd som kanske funnits redan på Linnés tid. Att stora träd är intressanta att övervaka vittnar inte minst den mångfald av organismer bland mossor, lavar, svampar, insekter och fladdermöss som är beroende av träd om.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2010
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=G_2010_07&context=54

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss