Fd Ryds industri

Miljöteknisk undersökning motsvarande MIFO fas 2 för före detta Ryds Industri, Ryd 20:10, Ryd i Tingsryds kommun. Ytbehandlingsverksamhet av metaller har pågått under cirka 25 år. Det övergripande syftet med undersökningen är att genom riktad provtagning av jord, porgas, avlagringar i dagvattenbrunnar och grundvatten undersöka förekomst av eventuella föroreningar från tidigare ytbehandling. Med underlag av undersökningarna har sedan ett förslag till riskklass enligt MIFO-metodiken (rapport NV4918) lämnats.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2010
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Miljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=G_2010__10&context=54