Höga flöden i Kronobergs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Fd Lås- och metallfabriken

Miljöteknisk undersökning motsvarande MIFO fas 2 för fastigheten Dacke 3, Hovmantorp i Lessebo kommun. Inom fastigheten pågick ytbehandling från mitten av 40-talet och fram till 70-talet. Idag finns en mekanisk verkstad i byggnaderna. Det övergripande syftet med undersökningen är att genom riktad provtagning av jord, porgas, sediment, inomhusluft och grundvatten undersöka förekomst av eventuella föroreningar från tidigare ytbehandling. Med underlag av undersökningarna har sedan ett förslag till riskklass enligt MIFO-metodiken (rapport NV4918) lämnats. Föreliggande rapport omfattar redovisning av provtagningsförfarande, analysresultat, förenklad riskbedömning samt förslag till riskklass.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2010
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Miljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=G_2010__12&context=54