Inventering av bokskogar i Kronobergs län 2006 - Lavar, mossor och skalbaggar

För ca 3000 år sedan täcktes stora delar av Europas lågland av lövskogar, från Alperna upp till södra delarna av Skandinavien. Idag återstår endast en mycket liten areal av dessa naturlövskogar i Europa. Mänsklig påverkan genom uppodling och annan exploatering är den största orsaken till minskningen. I Sverige har exploateringstrycket varit lägre och inte fullt lika yttäckande som på kontinenten. Detta gör att lövskogar med naturliga drag finns kvar i vissa trakter och på tidigare inägomarker återstår strukturer från det äldre odlingslandskapet, ex. gammelekar och hamlade träd. Genom sitt läge utanför Europas stora industricentra är de sydsvenska lövskogarna också mindre påverkade av luftföroreningar vilket har gett förutsättningar för fler känsliga arter, däribland lavar, att överleva.

Om publikationen

Publiceringsår:
2009
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Miljö
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=G_2009_22&context=54

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss