Hydromorfologisk utredning av Drevåns avrinningsområde

Drevåns avrinningsområde undersöktes avseende hydromorfologin. Undersökningen koncentrerades till området söder om Drevsjön. Undersökningarna visar stora morfologiska skillnader mellan Drevån och biflödet Bastaremålabäcken. Bastaremålabäcken har utsatts för omfattande rensningar och uträtningar medan Drevån naturligt har långa delsträckor som består av block. Ett flertal sjöar i avrinningsområdet har sänkt. Inom Bastaremålabäckens delavrinningsområde har bland annat flera sjöar helt torrlagts. Även Drevsjön uppströms Drevån har sänkts. Effekten av sjösänkningarna bedöms emellertid ge begränsad effekt på Drevåns flöde vid låga vattenföringar, men påverkar flödespulsen i samband med nederbörd.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2009
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Miljö
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=G_2009_13&context=54

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss