Block som åtgärd vid restaurering i vattendrag – exempel från Helge å

När timmerflottningen tog fart under 1800-talet bildades stora problem på de delsträckor som var grunda och innehöll många block i fåran. Risken vara överhängande att det bildades stora vedbrötar som var svåra att frigöra och skapade risk för översvämning. Det blev därför vanligt att man rensade på forssträckor från stora block antingen genom att lyfta bort dem eller spränga dem till mindre fragment direkt på plats. Mindre block kunde ofta lyftas upp på sidorna med hjälp av häst eller stenkranar och det är därför inte ovanligt att man ser blockvallar längs vattendrag. Om det var för mycket block i fåran fick man i vissa fall även bygga en mittbank där block kunde läggas. Mittbanken delade fåran i två separata flöden vilka var för sig ökade i flödeshastighet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2009
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Miljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=G_2009_20_2&context=54

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss