Aktuella vädervarningar i Kronobergs länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Sågverk i Häradsbäck

På fastigheten Häradsbäck 1:91 har doppning av sågat virke skett fram till 2004. Fram till slutet av 1970-talet användes pentaklorfenolbaserade doppningsmedel. Därefter användes Mitrol 48 (godkänt doppningsmedel). Idag förekommer ingen doppning på platsen. Endast sågverksamheten finns kvar. Vid en tidigare MIFO fas 1- undersökning klassades fastigheten som riskklass 2, det vill säga, en stor risk. Motiveringen till detta var föroreningens farlighet samt att det är sannolikt att pentaklorfenol droppat av från virket och ansamlats i marken och grundvattnet. Föreliggande utredning har syftat till att utföra en förenklad riskbedömning och en riskklassning enligt MIFO fas 2. Undersökningen ska kunna ge svar på om vidare undersökningar är nödvändiga på objektet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2008
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Miljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=G_2008__3&context=54