Aktuella vädervarningar i Kronobergs länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Efterbehandling, Ljungby Sågverk

I samband med försäljning av fastigheten Sågverket 1 utfördes 1999-2000 en översiktlig undersökning av jord och grundvatten med avseende på förekomst av metaller, oljeföroreningar och klorfenoler. Inom ett avgränsat område där doppning av virkespaket förekommit konstaterades föroreningar i form av pentaklorfenol. Kompletterande provtagningar vid olika tillfällen har även visat på förekomst av dioxiner i jorden. En åtgärdsutredning och kompletterande provtagning utfördes under 2006-2007 och en anmälan om sanering av förorenad mark upprättades av SWECO VIAK 2007-11-06. Fastigheten Sågverket 1 är belägen inom skyddsområdet för vattentäkten till Ljungby tätort.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2008
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Miljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=G_2008__5&context=54

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss